Amcanion y Gymdeithas
Enw:
E-bost:
Sylwadau:
Teipiwch eich neges yn y blwch yma.
Cliciwch  AILOSOD i glirio'r ffurflen.
Cysylltwch â ni drwy gwblhau'r ffurflen isod os ydych eisiau mwy o wybodaeth am Gymdeithas Corau Meibion Gogledd Cymru.
Hybu canu corawl i feibion yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru.

Annog a hybu corau i gydweithio i lwyfannu cyngherddau yn eu cymunedau.

Cydweithio mewn partneriaeth gyda Cymdeithas Corau Meibion De Cymru i lwyfannu cyngherddau sydd yn niferus o ran lleisiau.

Hyrwyddo cyhoeddusrwydd o fewn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol i ddigwyddiadau gan gorau unigol neu gorau yn cydweithredu.

Meithrin partneriaethau weithredol cydrhwng corau sydd y tu allan i Gymru ac sy’n dymuno cadw cysylltiad a chorau yng  Ngogledd a Chanolbarth Cymru.

Darparu cynrychiolaeth i gorau ar bwyllgor ‘Tŷ Cerdd’.

Cynorthwyo corau trwy ddosbarthu gwybodaeth gyfredol am nawdd i’r corau hynny sy’n darparu adloniant cerddorol i gynulleidfaoedd sydd yn methu dod i gyngherddau oherwydd gwaeledd neu anabledd.
cerddoriaeth
Cymdeithas Corau Meibion Gogledd Cymru
Tŷ Cerdd
Nawdd ar gael
Map Safle
Dylunio Gwe - Pobol y We