Lleoliadau'r Corau
Mae'r wefan hon y rhoi gwybodaeth am Gymdeithas Corau Meibion Gogledd a Chanolbarth Cymru ynghyd a'i bwriadau. Yn ogystal rhoddir manylion am weithgareddau'r aelodaeth, sef y corau a berthyn iddi.

Gobeithio y cewch bleser o'i defnyddio ac y bydd o werth i chwi wrth geisio dod i gysylltiad â chôr neu rywun arbennig.  
I ddefnyddio'r wefan dilynwch y cyfarwyddiadau isod

Drwy bwyso'r botwm coch [English] byddwch yn cael eich arwain at fersiwn Saesneg o'r safle.
Os ydych am fwy o wybodaeth am Gymdeithas Corau Meibion Gogledd Cymru, pwyswch y botwm sydd ar ran uchaf o'r dudalen
'cysylltu â'r gymdeithas'
CYSYLLTU Â'R GYMDEITHAS
Pont MenaiCastell DolbadarnCastell HarlechPistyll RhaeadrSouth StackCastell CaernarfonCastell Conwy
Ar y chwith i'r dudalen mae enwau'r corau hynny sydd yn perthyn i'r gymdeithas ac os cliciwch ar ddolen y côr, fe aiff a chi yn syth i safle gwe'r côr hwnnw. Gan nad oes gan rhai corau safle gwe ar hyn o bryd, mae rhifau ffôn ar gael.
TUDALEN CYSYLLTU Â'R CORAU
Mae'r dotiau glas ar y map yn dangos lleoliad daearyddol y corau ac os ydych yn rhoi'r saeth/ cyrchwr dros y smotyn fe ddaw enw'r côr i'r amlwg.
Croeso
Cymdeithas Corau Meibion Gogledd Cymru
Tŷ Cerdd
Nawdd ar gael
Map Safle
Dylunio Gwe - Pobol y We